Joma

(aram., Dzień; skrócona forma od Joma Raba = Wielki Dzień) albo Kipurim (l.mn., hebr., Przebaczenia, Odpuszczenia grzechów) lub Jom ha-Kipurim (hebr., Dzień Przebaczenia [Pojednania]) – piąty traktat drugiego porządku Miszny (Moed) liczący 8 rozdziałów; zawiera zbiór przepisów dotyczących obchodzenia święta Jom Kipur zarówno w Świątyni Jerozolimskiej, jak i w domu. Szczegółowo zostały w nim wyliczone czynności, które powinien wówczas spełnić arcykapłan (wejście do miejsca zwanego Świętym Świętych, gdzie znajdował się Ewen Sztij(j)a, ze stojącą na nim Arką Przymierza, i złożenie ofiary z kadzideł, krwi kozła i młodego byka; por. krew); zawarto w nim też zbiór przepisów związanych z obowiązującym wówczas postem oraz wykonywaniem rozmaitych czynności. Komentarze do tego traktatu znajdują się w TJ, TB oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand