Jom ha-Mejuchas

(hebr., Dzień Wyróżniony) – dzień po Rosz Chodesz miesiąca siwan, uznawany za dzień szczególny. Pierwszy dzień tego miesiąca, jak każdy Rosz Chodesz, jest tzw. mniejszym świętem, zaś trzeci, czwarty i piąty dzień noszą nazwę Trzech dni ograniczenia (Szloszet jeme(j) ha-hagbala), a szóstego siwan zaczyna się święto Szawuot. Zauważono, że drugi dzień siwan przypada zawsze tego samego dnia tygodnia, co i Jom Kipur. Uznano więc ten dzień za świąteczny, choć nie obchodzi się go w żaden szczególny sposób.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand