Jom ha-Din

(hebr., dosł.: u kresu dni, przen.: Dzień Sądu [Ostatecznego], Sąd Ostateczny; jid. Jom-Hadin) – 1. Jom Kipur; 2. Rosz ha-Szana; 3. eschatologiczna koncepcja Sądu Bożego nad ludzkością, który nastąpi w końcu wieków (hebr. kec ha-jamim; acharit ha-jamim) w erze mesjańskej. Będzie to dzień Sądu Ostatecznego, którego opis znajduje się w biblijnej Księdze Daniela (Wizja Syna Człowieczego 7,9-10): „Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi”. Prorok Amos mówi o ciemnościach, jakie nastąpią w „Dniu Pańskim” (Am 5,18), a Izajasz o grzmotach, wstrząsach, huku, huraganie i ogniu (Iz 29,6).

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem