Jom Jeruszalajim

(hebr., Dzień Jerozolimy) – święto obchodzone w Izraelu dwudziestego ósmego dnia ij(j)ar, na pamiątkę zwycięstwa nad armią arabską w 1967, w czasie tzw. wojny sześciodniowej, po którym nastąpiło zjednoczenie Jerozolimy. Wówczas to po raz pierwszy od 70 n.e. (tj. od czasu zburzenia Drugiej Świątyni Jerozolimskiej), Wzgórze Świątynne i Ściana Płaczu znalazły się pod kontrolą żydowską. Tego dnia odprawia się nabożeństwo dziękczynne pod Ścianą Płaczu, a płonące pochodnie przypominają o żołnierzach izraelskich, poległych w bitwie o Jerozolimę. Ponieważ święto to przypada w czasie liczenia omeru, uchyla się wówczas zakaz zawierania małżeństw (ślub), podobnie jak w Lag ba-Omer.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand