Joela Księga

(hebr., Joel) – w kanonie Biblii Hebrajskiej piąta, pośród Ksiąg Proroków Późniejszych (druga z ksiąg pośród tzw. Proroków Mniejszych; por. Prorockie Księgi). Pochodzi prawdopodobnie z okresu od końca VI w. p.n.e. do poł. IV w. p.n.e. Składają się na nią 73 wersy, podzielone na 4 rozdziały (w Septuagincie i Wulgacie rozdz. II i III są połączone). Księga zawiera poetyckie wezwanie do pokuty i apokaliptyczną zapowiedź zbawienia; jej autorstwo przypisywane jest prorokowi Joelowi.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem