Joel

(hebr., JHWH jest Bogiem; jid. Jojel) – imię biblijne; 1. syn Petuela, być może kapłan (prorok kultowy); jeden z dwunastu tzw. Proroków Mniejszych, działający prawdopodobnie w Jerozolimie w czasach powygnaniowych (ok. V/IV w. p.n.e.); autor biblijnej Księgi Joela. Według tradycji talmudycznej, żył w Judzie za panowania króla Manassesa (698–642 p.n.e.), w tym samym czasie, co prorocy NachumHabakuk; 2. najstarszy syn Samuela (1 Sm 8,2). Obie postaci pojawiają się w midraszach.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem