Jizkor

(hebr., Oby wspominał [Pan duszę]; jid. Jizker, Jisker) – początkowe słowa modlitwy za dusze zmarłych bliskich krewnych oraz poległych za wiarę (por. Dziesięciu Męczenników). Później nazwę tę stosowano w odniesieniu do całych modłów, odprawianych w święta Pesach, Szawuot, Jom Kipur i przedostatni dzień Sukot, kiedy wspomina się zmarłych (hebr. hazkarat neszamot = wspominanie dusz [zmarłych]; por. modlitwy za zmarłych). Odmawia się wówczas Psalm 91, właściwą modlitwę J. i Aw ha-Rachamim.

Autor hasła: Jan Jagielski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand