„Jidiszes Fołksbłat, Dos”

(jid., Żydowska Gazeta Ludowa) – tytuł ten nosiły różne pisma żydowskie; najbardziej znanym jest pierwszy nowoczesny tygodnik, wydawany w języku jidysz w Petersburgu, od 1881 do marca 1890 (początkowo jako dodatek do „Ha-Melic”), pod red. A. Cederbauma. Jego wydawcy, za pośrednictwem tego organu, pragnęli propagować nowoczesną kulturę żydowską; dużo miejsca poświęcali kwestiom narodowym i emigracyjnym, omawianym z palestynofilskim nastawieniem. Ważną rolę w „D.J.F.” odgrywały sprawy związane z literaturą piękną; współpracowali z nim m.in.: Szolem Alejchem, Sz. Frug, M. Spektor. W ostatnich latach istnienia pisma, wraz z nim, wydawano cotygodniowy dodatek pod tym samym tytułem, poświęcony wyłącznie literaturze.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand