„Jidisze Zamłbicher”

(1918-1919) zob. w: Weissenberg Izaak Meir (1881-1938)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand