„Jidisze Wort, Dos”

zob. „Słowo Żydowskie – Dos Jidisze Wort”; oraz w: „Warszewer Togbłat” (1915–1917)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand