„Jidisze (Judisze) Togbłat (Tugbłat), Dos”

(jid., Dziennik Żydowski) – gazeta codzienna wydawana w języku jidysz w Warszawie od 20 IX 1929 do 31 VIII 1939 jako kontynuacja dziennika „Der Jud”, redagowana przez H. Seidmana i Sz. Ratsztejna; organ ortodoksów związanych z Aguda. Jej nakład sięgał 30 tys. egzemplarzy. Gazeta uważana była za „twierdzę żydostwa”, cechowała ją lojalność wobec państwa. W atmosferze zbliżającej się wojny z Niemcami „D.J.T.” nawoływał do patriotyzmu i do solidarnej walki „o wolność Waszą i Naszą”. Od 14 VII 1937 do 17 VII 1939 ukazywał się dodatek do tej gazety pod nazwą „Familienbłat” (jid., Gazeta Rodzinna).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand