„Jerusalem” („Jeruszalajim”)

zob. w: Kreppel Jonas (1874 – po 1927)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand