„Jedność”. Organ Żydów Polskich

tygodnik o orientacji asymilatorskiej (asymilatorzy; asymilacja), wydawany w języku polskim przez Towarzystwo Akademickie „Zjednoczenie”, ukazujący się co piątek, we Lwowie w 1905-1914. Pismo wydawali i redagowali: S.T. Aszkenaze, B. Merwin, Feliks Jurowicz, Abraham Gottlieb.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand