„Jedijes fun Jidiszn Wisnszaftłechn Institut”

(jid., Wiadomości Żydowskiego Instytutu Naukowego) – biuletyn informacyjny JIWO, wydawany w języku jidysz, początkowo w Warszawie (od 9 X 1925 do czerwca 1932), jako dodatek do „Literarisze Bleter”. Potem był wydawany w Wilnie (od stycznia/marca 1934 do maja/czerwca 1939), jako dodatek do „JIWO Bleter”. Jego redaktorami byli: M. Kaganowicz i J. Amiłowicz. Ogółem ukazały się 84 numery pisma. Było ono poświęcone publikacjom z dziedziny nauk humanistycznych, dotyczącym Żydów, oraz kronice działalności JIWO.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand