Jawne

(nazwa zapisywana niekiedy jako Jabne) – 1. akademia [talmudyczna] w Jawne; 2. właśc. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Jawne” – organizacja oświatowa utworzona przez partię Mizrachi w Polsce w 1922. Program jej szkół opierał się na łączeniu kształcenia w duchu religijnym z wychowaniem narodowo-syjonistycznym. Przedmioty judaistyczne wykładano w nich w szerokim zakresie, w języku hebrajskim. Program nauk świec. dostosowany był do poziomu, wymaganego przez państwowe szkoły mniejszościowe. Był to typ edukacji, który okazał się najbliższy życzeniom polskich władz, o czym świadczyły deklaracje nieoficjalne, jak i – w niektórych okresach – polityka w sferze dotacji. W latach 30. XX w. J. posiadała 61 szkół powszechnych oraz 4 średnie z 5 686 uczniami, oraz ze 198 nauczycielami przedmiotów judaistycznych i 136 świeckich (według innych danych, w 1934/1935 obejmowała kształceniem 14 800 uczniów; w tym ok. 600 w gimnazjach). J. miała szczególnie silne wpływy na Kresach Wschodnich. (Zob. też: Be(j)t Szmuel; Kowalski Juda Lejb; Seminarium Rabiniczne „Tachkemoni” w Warszawie)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem