Jawic (Jaawec) Zeew (Wolf)

(1847 Kolno [1848] – 1924 Londyn) – historyk, pisarz, syjonistyczny filozof religii, tłumacz. Będąc synem przemysłowca i bankiera, otrzymał staranne wykształcenie religijne i świeckie przy pomocy prywatnych nauczycieli. Po nieudanej próbie prowadzenia interesów, na początku lat 80. XIX w. podjął działalność pisarską, w której prezentował oryginalny religijny pogląd na syjonizm oraz lansował wiele rozwiązań praktycznych, dotyczących osadnictwa w Palestynie. W 1888-1897 pracował w Palestynie, w pobliżu Petach Tikwy, a potem w Jerozolimie, jako nauczyciel, rabin i dziennikarz. Po powrocie do Rosji (1897) przyczynił się do powstania ruchu Mizrachi. Później wyjechał na Zachód; mieszkał m.in. w Berlinie, Antwerpii i – od 1914 – w Londynie. Publikował wiele artykułów i prac z różnych dziedzin. Jego opus magnum była 14-tom. historia Żydów pt. Toldot Israel.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand