Jaszuński Józef

pseud. Ben Chaim, B.C. (1881 Grodno – 1943 Treblinka) – działacz społeczny, publicysta, pedagog. Po ukończeniu gimnazjum w Grodnie studiował na Wydziale Prawa i Wydziale Fizyczno-Matematycznym uniwersytetu w Petersburgu oraz w szkole technicznej w Charlottenburgu. Był sympatykiem ruchu syjonistycznego do czasu podjęcia przez partię rozważań na temat osiedlenia Żydów w Ugandzie (por. ugandyjski plan osiedlenia). Od 1920 mieszkał w Wilnie; pracował w towarzystwie ORT, a później (w 1924–1928) także w żydowskim gimnazjum, gdzie pełnił funkcję dyrektora. W 1928 zamieszkał w Warszawie; został wiceprezesem zarządu głównego ORT-u i dyrektorem biura Centrali ORT-u w Polsce (przewodniczący ORT-u). Był bardzo zaangażowany w działalność spółdzielczą. Został członkiem prezydium JIWO. Od 1903 współpracował z dziennikiem żydowskim „Der Frajnd”, a w następnych latach z różnymi innymi czasopismami rosyjskimi, polskim i żydowskimi (m.in. „Buduszcznost”, „Jewriejskaja Żizń”, „Rzemiosło”, „Wiedza i Życie”, „Dos Łebn” [jid., Życie], „Jidisze Cukunft” [jid., Przyszłość Żydowska], „Fołks-Cajtung”, „Unzer Cajt” [jid., Nasz Czas] „ORT-Jedijes” [jid., Wiadomości ORT-u], „Bicher-Wełt” [jid., Świat Książek], „Literarisze Bleter”). Publikował prace z dziedziny prawa, studia krytyczne, recenzje, prace o charakterze popularyzatorskim; był redaktorem czasopisma „Ruch Spółdzielczy” i serii wydawnictw, poświęconej przyrodzie i kulturze (wydawanej w j. jid.); był również sekretarzem redakcji i współpracownikiem Wielkiej Encyklopedii Brockhaus-Efrona. Podczas II wojny światowej, jako dyrektor ORT-u, został członkiem Judenratu i zastępcą przewodniczącego prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS). Pomagał kręgowi badaczy, skupionych wokół E. Ringelbluma, w prowadzeniu badań naukowych. W styczniu 1943 zginął wraz z rodziną w obozie zagłady w Treblince.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem