Jasinowski Izrael (Izydor)

([1840?] 1842 okolice Grodna – 1917 Warszawa) – adwokat warszawski; jeden z pierwszych przywódców ruchu syjonistycznego na ziemiach polskich. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Jednak gdy skończył 16 lat, zaczął się uczyć języków obcych, a następnie rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Kazaniu. Po ukończeniu ich, w 1874 przeniósł się do Warszawy. W latach 80. XIX w. przystąpił do koła Chibat Syjon i na konferencji ruchu Chowewej Syjon w Katowicach (listopad 1884; katowicka konferencja) został wybrany do jego egzekutywy. Był delegatem na I Światowy Kongres Syjonistyczny w 1897 i gorącym zwolennikiem T. Herzla. Na Kongresie został wybrany do Egzekutywy Syjonistycznej. Stał na czele warszawskiej centrali ruchu syjonistycznej na terenie Kongresówki; obejmowała ona swym zasięgiem Lublin, Płock, Siedlce i Łomżę. W 1905 przystąpił do Światowej Organizacji Terytorialistycznej, popierającej tzw. ugandyjski plan osiedlenia.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand