Jarblum Mark (Mordechaj)

(1887 Warszawa – 1972 Tel Awiw) – pisarz, dziennikarz, działacz syjonistyczny. Był jednym ze współzałożycieli partii PS w Polsce. Przez władze carskie został aresztowany w 1905. W 1906 przeniósł się do Krakowa, gdzie wydawał pierwsze czasopismo swej partii w Galicji pt. „Der Jidiszer Arbeter” (jid., Żydowski Robotnik). W 1907 przeniósł się do Paryża. W 1911 został aresztowany w czasie pobytu w Warszawie. Zbiegł z zesłania i powrócił do Paryża. Działał wśród emigrantów żydowskich we Francji. Po wybuchu rewolucji przybył do Rosji (1917), a następnie do Warszawy, gdzie wydawał pismo „Der Junger Jidiszer Kemfer” (jid., Młody Żydowski Bojownik). Po kilku latach powrócił do Francji, gdzie odgrywał wiodącą rolę wśród socjalistów-syjonistów; był wydawcą pisma „Unzer Wort” (jid., Nasze Słowo) i „Di Naje Cajt” (jid. Nowy Czas). W 1937 został członkiem Biura Centralnej Syjonistycznej Partii Pracy „Hitachdut”. Po klęsce Francji w 1940 działał w ruchu oporu w strefie nieokupowanej. Umykając przed gestapo, uszedł do Szwajcarii (1943). Po wojnie nadal był jednym z liderów ruchu syjonistycznego we Francji, m.in. piastował funkcję przewodniczącego, a następnie honorowego przewodniczącego Federacji Syjonistycznej. Był korespondentem prasy jidysz w wielu krajach, w tym w Polsce. W 1953 osiadł w Izraelu. Do 1964 zasiadał we władzach centralnych Histadrutu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem