Jalkut

jalkut (hebr., Antologia) – określenie (tytuł), odnoszące się do kilku zbiorów midraszy, których większość została skompilowana w 1200–1550. Do najbardziej znanych dzieł z tej grupy należą: 1. Jalkut Szimoni (hebr., Antologia Szymona), zw. też Jalkut rabiego Szymona z Frankfurtu – zbiór midraszy halachicznych i hagadycznych, zebranych w pocz. XIII w. przez żyjącego w Niemczech rabina, Szymona (Simeona) ha-Darszana. Wykorzystał on wątki zaczerpnięte z literatury rabinicznej, od Talmudu po okres gaonów (w tym wiele wariantów z ok. 50 źródeł dziś zaginionych; por. Sifre(j) zuta), które przeredagował. Dzieło dotyczy materiału biblijnego od Księgi Rodzaju do Księgi Kronik. Od XV w. cieszyło się wielką popularnością i było często cytowane, stając się praktycznym podręcznikiem kaznodziejskim oraz istotną pomocą w porównawczej i krytycznej ocenie literatury midraszowej. 2. Jalkut Machiri (hebr., Antologia Machiriego) – zbiór homiletycznych midraszy do różnych części Biblii, zebranych przez żyjącego w XIV w. w południowej Francji rabiego Machira ben Abbę Mari. Wykorzystał on wątki homiletyczne zaczerpnięte z Talmudu i literatury midraszowej (w tym wiele wariantów z antycznych źródeł), które przeredagował, dostosowując do poszczególnych rozdziałów i wersów biblijnych. Do tej pory opublikowano części dotyczące Księgi Izajasza, Proroków Mniejszych, PsalmówPrzysłów. 3. Jalkut Rubeni (Reuweni) (hebr., Antologia Rubena) – zbiór mistycznych i homiletycznych komentarzy do Pięcioksięgu, zredagowany według tygodniowych czytań Tory przez siedemnastowiecznego kabalistę, Rubena Kahana z Pragi. Autor zaczerpnął cytaty m.in. z literatury kabalistycznej z poprzednich 500 lat, w tym także wiele z dzieł później zaginionych. (Por. też: Abraham Abele ben Chaim ha-Lewi Gombiner; Perski Joel Dow Baer)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem