Jakub (Jaakow, Jekełe) Bogaty ben Mosze Eberłs

(XVI/ XVII w.) – kupiec, senior gminy żydowskiej w Kazimierzu pod Krakowem; ojciec Izaaka ben Jakuba. W latach 50. i 60. XVI w. był dostawcą skór zwierząt futerkowych i tkanin dla dworu królewskiego. U schyłku XVI w. został jednym z seniorów gminy żydowskiej i członkiem „rady siedmiu”, która w 1595 opracowała nowy statut gminy kazimierskiej. Uważany był za jednego z najbogatszych Żydów w Polsce.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand