Jaffe (Joffe), rodzina

ród żydowskiego pochodzący z Pragi czeskiej; Mordechaj ben Abraham J. (ok. [1520] 1530-1612), wraz z synami – Perecem i Arie Lejbem, zapoczątkował polskie, niemieckie i rosyjskie odgałęzienia rodu (w Rosji ich potomkowie przyjęli nazwiska Edelman, Rogalski, Urison i inni). Kalman (Kalonymos, Kalonymus) ben Mordechaj J. (?-1603), właściciel drukarni w Lublinie (od 1576), był protoplastą rodziny Kalmankes i Kalmankes-Jaffe. Izrael ben Aaron J. (ok. 1640 Ukraina – 1710 Frankfurt), rabin w Szkłowie, zyskał wielką sławę jako talmudysta. W poł. XVIII w. wielu członków rodziny J. (Halberstadt-Jaffe, Itzig-Jaffe) żyło w Berlinie. Nazwisko J. występowało także na Węgrzech, we Włoszech, w Anglii i w Ameryce Północnej, aczkolwiek faktyczne pokrewieństwo jest w wielu wypadkach kwestią sporną. Josef ben Mosze J. (1846 Litwa – 1897 Manchester) był rabinem na Litwie, a od 1893 – rabinem rosysko-polskiej gminy żydowskiej w Manchesterze. Izrael ben Jedidja J. (Kalmankes) (1813 Kurlandia – 1888 Nowy Jork) pełnił funkcję kantora w Suwałkach, Kaliszu, a pod koniec życia w Nowym Jorku. Lejb J. (Joffe) (1876-1948) był poetą i działaczem syjonistycznym. (Por.: Epsztejn Kalonymos Kalman ha-Lewi z Krakowa; Joffe Mordechaj; Szapiro Kalonymus Kalman)

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand