Jadajim

(l.mn., hebr., Ręce) – jedenasty traktat szóstego porządku Miszny (Tohorot), liczący 4 rozdziały; dotyczy przede wszystkim czystości i nieczystości rytualnej rąk, o której wspomina biblijna Księga Wyjścia (30,18-21; 40,30-32). Omawia jej przyczyny, a także sposób dwojakiego rodzaju oczyszczenia; przez polanie rąk wodą (netilat jadajim) i przez zanurzenie rąk w wodzie (hebr. twila; por. czystość rytualna); a także ważność rozmaitych ofiar oraz sprawy związane ze składaniem dziesięciny przez Żydów, mieszkających poza Erec Israel. Dołączono tam również rozważania nad biblijną Pieśnią nad pieśniami i Księgą Koheleta, a także nad językiem aramejskim w Księgach Ezdrasza i Daniela oraz poglądy na temat kontrowersji związanych z czystością rytualną, jakie w starożytności istniały między saduceuszami i faryzeuszami. Komentarze do tego traktatu znajdują się tylko w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem