Jad wa-Szem

(hebr., Miejsce i Imię; jid. Jad Waszem); Yad Vashem (ang.) – instytucja izraelska będąca centr. miejscem pamięci o męczeństwie i bohaterstwie Żydów w okresie Holokaustu, nawiązująca swą nazwą do słów biblijnej Księgi Izajasza (56,5). Idea jej założenia została rzucona na pierwszej powojennej konferencji syjonistów w Londynie (1945); ostatecznie utworzona została decyzją Knesetu w 1953; jej siedziba znajduje się na Wzgórzu Pamięci (hebr. Har ha-Zikaron) w Jerozolimie. W jej skład wchodzi część upamiętniająca ofiary Holokaustu i pomagających im ludzi; jej fragmentem jest m.in. Ohel Jizkor (ohel; Jizkor) oraz Muzeum Holokaustu. J. wa-Sz. jest miejscem centralnym uroczystości Dnia Pamięci o Holokauście. Jest on także instytucją naukową, dokumentującą zbrodnie popełnione na Żydach, i ich udział w ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Archiwum tej placówki posiada kilkadziesiąt milionów stron dokumentów, a biblioteka liczy kilkadziesiąt tysięcy tomów. J. wa-Sz. wydaje publikacje naukowe, kilka serii wydawniczych i czasopisma (w tym w j. ang „Yad Vashem Studies” od 1957); współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. z JIWO i z Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH). W ramach J. wa-Sz. działa Departament do Spraw Sprawiedliwych, który – wraz z komitetem honorowym – przyznaje odznaczenie Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. W Polsce przygotowywaniem związanych z nim wniosków zajmuje się Dział Yad Vashem w ŻIH IN-B.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand