Jad ha-chazaka

(hebr., Mocna ręka, Silna dłoń) – początkowe słowa wersu 34,12 Księgi Powtórzonego Prawa (ha-jad ha-chazaka), a równocześnie popularnie funkcjonujące określenie dzieła Majmonidesa, Miszne Tora. Częściej jednak było ono stosowane w skróconej formie Jad (hebr., ręka; miejsce; siła; potęga; ale też „JaD” – liczba 14, poprzez wartość numeryczną tego słowa – jod = 10 + dalet = 4, która bezpośrednio odnosiła się do struktury wspomnianego kodeksu, składającego się z 14 rozdziałów; por. gematria; Salomon ben Mojżesz (1717–1781)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand