Jachin (Jakin) i Boaz

nazwy kolosalnych, wolno stojących kolumn, odlanych z brązu przez króla Tyru Hirama dla króla Salomona, które umieszczone były przed wejściem do Świątyni Jerozolimskiej (J. po prawej, B. – po lewej stronie; ich szczegółowy opis znajduje się w Biblii (1 Krl 7,15-22). Nazwy kolumn tłumaczy się: Jachin = „Bóg utwierdził”, Boaz = „w Nim [jest] moc”; znaczenie kolumn nie jest wyjaśnione.

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand