Jaale we-jawo

(hebr., Niech się wzniesie i przybędzie) – modlitwa dołączana do siedemnastego błogosławieństwa Szmone esre(j), odmawiana wieczorem, rano i po południu w Rosz Chodesz i święta, oraz w czasie neili, a także do trzeciego błogosławieństwa modlitwy po posiłku. Żydzi sefardyjscy dodają ją również do musaf w Rosz ha-Szana i Jom Kipur. Raszi pisał o tej modlitwie, że jest błaganiem o przywrócenie kultu świątynnego i codziennych ofiar.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand