Jaakow ben Naftali z Gniezna

(XVII w.) poeta, pisarz (sofer) gminy żydowskiej w Gnieźnie. W 1648 opuścił Polskę i udał się do Holandii, gdzie opublikował zbiór poezji pt. Nachalat Jaakow (hebr., Spuścizna Jakuba, 1652), zawierający m.in. elegię poświęconą Żydom z Niemirowa, pomordowanym przez Kozaków w 1648 podczas powstania Chmielnickiego, oraz elegie innych autorów. W 1654 wyruszył do papieża, Innocentego X, z misją uzyskania bulli papieskiej, w związku z oskarżeniami o mordy rytualne, rzucanymi na Żydów w Wielkopolsce. (Zob. też Chanoch ben Abraham Dajan)

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand