Jaakow ben Jaakow Mosze z Leszna

(1760 Złoczów – 1832 Stryj) – rabin z Monasterzysk (Galicja); od ok. 1807 zatrudniony w Kaliszu, a następnie w Lesznie, gdzie założył jesziwę. Na stare lata powrócił do Galicji. Napisał Haw(w)et dat (hebr., Oznajmienie wiary), komentarz do Szulchan Aruch; oraz modlitewnik Derech ha-chajim (hebr., Droga [Sposób] życia, 1825).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand