Jaakow Samson z Szepetówki

(?-1801 Tyberiada) – chasyd i rabin, wielki autorytet, erudyta halachy; prawnuk kabalisty, Samsona z Ostropola; uczeń Magida z Międzyrzecza. Po ojcu odziedziczył stanowisko rabina w Szepetówce. W 1799 wyjechał do Erec Israel, odwiedzając ośrodki chasydzkie. Spotykał się tam m.in. z Nachmanem ben Symchą z Bracławia. Ostatecznie osiedlił się w Tyberiadzie, gdzie zmarł i został pochowany.

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand