„Izraelita Polski”

tygodnik wydawany w czasie powstania listopadowego (1830-1831), z inicjatywy zasymilowanych Żydów warszawskich i uczestników powstania (por.: asymilacja; asymilatorzy). Ogółem ukazało się 16 numerów tego pisma. Nie znamy jego redaktora (redaktorów ?). Jedyny zachowany komplet „I.P.”, znajdujący się do wybuchu II wojny światowej w bibliotece hr. Aleksandra Przeździeckiego w Warszawie, zaginął.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand