„Izraelita”. Pismo poświęcone przyjaciołom postępu

pierwszy w Galicji, polskojęzyczny dwutygodnik żydowski, wydawany przez Atanazego Silbersteina w Krakowie od 11 II do 22 IV 1870 (ogółem 6 numerów); redagowany przez Maxa Pniowera; drukowany w zakładzie K. Budweisera. Pismo miało charakter postępowy i polonizatorski.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand