Izraelczycy

(hebr. Isreelim, od Isreeli = Izraelczyk) – obywatele Państwa Izrael (hebr. Medinat Israel), powstałego w Palestynie w 1948 (por. Izrael 2.); potocznie – jego żydowscy mieszkańcy. W dalszym ciągu większość Żydów mieszka w diasporze i wedle niektórych, sytuacja I. będzie dopiero normalna, gdy proporcje te się odwrócą. Potencjalnym I. jest każdy Żyd, gdyż – zgodnie z tzw. prawem do powrotu – po przybyciu do Izraela, automatycznie przysługuje mu obywatelstwo tego kraju. Także hebrajskie słowo jored, oznaczające I. emigrującego bądź lokującego swe dochody za granicą, jest zabarwione pejoratywnie. Jednak państwo Izrael korzystało ze znacznej pomocy ziomków z różnych stron świata, lecz obecnie nie jest już ona tak niezbędna, jak w przeszłości. Treść obrazów i stereotypów, wiążących się z I., w znacznej mierze wynika z ideologii i marzeń syjonistów. Ulega też pewnym zmianom i demitologizacji, wraz z ich rewizją. Zasadnicze znaczenie miało tu założenie, że wraz z początkiem żydowskiej państwowości w Erec Israel, wszystko można zacząć od nowa. Przede wszystkim chodziło o zerwanie z dziedzictwem diaspory. To ono miało sprawiać, że – jak uważano – Żydzi „byli bierni wobec Holokaustu”. W pewnym okresie stosunek do ocalonych z Zagłady był wręcz zabarwiony pejoratywnie, podobnie w przypadku języka jidysz. Przynajmniej w pierwszym z wymienionych tu wypadków, z czasem nastąpiła głęboka zmiana, a „myślenie o Holokauście przybrało w Izraelu postać świeckiej religii narodowej”. Obrazowi Żydów z diaspory przeciwstawiano sabrę. Odcięciu się od tradycji golusu, towarzyszyło odwoływanie się ponad nią, wprost do czasów starożytnych, widoczne zwłaszcza w świeckiej obrzędowości (np. przysięga młodych żołnierzy, składana w ruinach Masady). Poza tym dążono do stworzenia idealnego społeczeństwa na podstawach socjalistycznych (m.in. bez złodziei, wyzysku i prostytutek), co znajdowało pełne ucieleśnienie w kibucach. Ten element zmitologizowanej wizji Izraela podlega najgłębszej rewizji, a same kibuce okazały się nie zapewniać szczęścia swym członkom i przeżywają kryzys. Toteż należy stwierdzić, że wraz z upływem czasu obraz I. podlegał przemianom, które będą się pogłębiać także w przyszłości. (Zob. też Izraelici)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem