Izrael ben Eliezer

zob. Baal Szem Tow (ok. 1700-1760)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand