Izaak ben Abraham z Trok

Izaak z Trok; Izaak Troki (1533 Troki – 1594 tamże) – lekarz i polemista religijny. Od 1533, przez 20 lat, pełnił funkcję sekretarza gminy karaimskiej (karaimi) w Trokach. Kontakty z duchownymi katolickimi, protestanckimi (luterańskimi, kalwińskimi i ariańskimi) oraz prawosławnymi, jak również lektura chrześcijańskich dzieł teologicznych, skłoniły go do napisania apologii judaizmu pt. Chiz(z)uk emuna (hebr., Utwierdzanie wiary; 1 wyd. hebr. oryginału 1681), zawierającej m.in. polemikę z dogmatami chrześcijańskimi.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand