Issachar Dow Ber z Radoszyc

zw. Świętym Starcem (1765 Radoszyce – 1853 tamże) – cadyk; ojciec Izraela Icchaka z Radoszyc (1810-1857). Był uczniem m.in. J.I. Horowica z Lublina, Jaakowa Icchaka ben Aszera z Przysuchy i A.J. Heszela z Opatowa. Początkowo zarabiał na życie jako mełamed w Chęcinach i Chmielniku. W 1815 został cadykiem. Był słynnym baal szemem, wyganiającym dybuki z opętanych. Nazywano go nawet „Małym Baal Szem Towem” (Baal Szem Tow). Należał do tzw. tarników, tj. osób oczekujących nadejścia Mesjasza w roku 1840 (według kalendarza żydowskiego był to rok 5600).

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand