Issachar Ber ben-Tanchum

(1779 Grodno? – 1855 Wilno) – rabin. Był uczniem Eliasza ben Salomona Załmana. Od 1819 zajmował stanowisko daj(j)ana w Wilnie. Przede wszystkim poświęcił się badaniu pism i życia swego mistrza, czego efektem było opracowanie dzieła Maase Raw (hebr., Dzieje Rabiego; Żółkiew 1808), w którym zawarł obraz rel. życia Gaona z Wilna. Prace I.B. ben-T. kontynuował jego syn, Ilia Perec, który wydał wspomniane dzieło ojca, wraz z uzupełnieniami i rozszerzeniami, pt. Minchat erew (hebr., Modlitwa wieczorna, Wilno 1832).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem