„Israelit, Der”. Organ des Vereins „Schomer Israel”

dwutygodnik; organ stowarzyszenia postępowego Szomer Israel, wydawany w języku niemieckim, we Lwowie w 1869-1904; redagowany w pierwszych latach swego istnienia przez C. Grossa, Jakuba Kleina i Filipa Manscha. Do 1873 pismo drukowano alfabetem hebrajskim. Dodatki pt. „Beilage zur Nr... des Israelit” ukazywały się nieregularnie. Publikowano w nich m.in. sprawozdania z posiedzeń stow. Szomer Israel. Z czasopismem była związana grupa galicyjskich postępowców o liberalnych przekonaniach. Współcześni krytycy chwalili jego dział literacki.

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem