Irsz (Hirsz) Józefowicz ze Lwowa

(XVII w.) – faktor królewski, celnik komór celnych na terenie Rusi Czerwonej i Wołynia. Na przełomie lat 30. i 40. XVII w. stał na czele licznej rzeszy pisarzy i poborców podatkowych, „którzy cła w Lublinie, we Lwowie i na Wołyniu, na komorach i przykomorkach wybierali”. Ponieważ ich głównym zadaniem było ściąganie należności od tych kupców, którym udało się przeniknąć granice państwa polskiego bez opłaty cła, i od tego zależał ich zarobek, czynność swą wykonywali wyjątkowo sumiennie, a zarazem bezwzględnie. Pomimo napływających od kupców skarg, wskutek interwencji I.J. ze L., król Władysław IV wystosował w 1642 uniwersał, w którym – po stwierdzeniu, że kupcy moskiewscy i inni handlujący „sobolami, kunami i inszymi kosmatymi” unikają płacenia cła – zwrócił się do dygnitarzy o okazanie pomocy w bezwzględnym ściąganiu należności. W następnym roku monarcha zwrócił się do urzędników ziemskich i grodzkich, a także miejskich, by okazali maksymalne poparcie „Irszowi faktorowi ceł naszych ruskich i wołyńskich i pisarzom na cłach i mytach”, którzy otrzymali zadanie konfiskaty saletry, nielegalnie przemycanej z Ukrainy.

Autor hasła: Maurycy Horn

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem