Instytut Dialogu Katolicko-Judaistycznego

niewielka placówka naukowo-edukacyjna (zatrudnia 3 osoby), działająca od 1 X 1994 przy Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, której początkowo patronowała ówczesna Komisja Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. Celem I.D.K.-J. jest teoretyczne pogłębienie dialogu między obiema religiami, także poprzez studia nad wspólnymi korzeniami i dziedzictwem. Służą temu inicjowane badania, sesje nauk. (w tym sympozja Kościół a Żydzi i judaizm), konferencje (sztokholmska Kto jest Twoim bliźnim po Holokauście) oraz działalność dydaktyczna (wykłady, w tym także publikacje, prelekcje) i konsultacyjna (zwłaszcza we współpracy z Komisją Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem i Polską Radą Chrześcijan i Żydów), nadto udział w pracach redakcyjnych wielu wydawnictw, poświęconych dialogowi. I.D.K.-J. od maja 1996 wydaje półrocznik „Maqom” (hebr., Miejsce). W I.D.K.-J. działa Pracownia Dokumentacji Bibliograficznej Dialogu. Oprócz sporządzania bibliografii, ma ona za zadanie rejestrować zagadnienia związane z dialogiem między obu religiami, podejmowane przez rozmaite instytucje naukowe, stowarzyszenia, fundacje. Gromadzi też materiały do Słownika Bibliograficznego Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego oraz do Leksykonu, poświęconego tej samej tematyce. I.D.K.-J. kieruje ks. dr hab. Waldemar Chrostowski.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem