Insler Abraham (Abram)

(1893 Stryj – 1938 Lwów) – prawnik, dziennikarz, działacz syjonistyczny. Podczas nauki w stryjskim gimnazjum działał w syjonistycznej organizacji młodzieżowej Ceirej Syjon. Studiował we Lwowie (współorganizator organizacji akademickiej) i w Wiedniu, gdzie uzyskał doktorat z prawa (równolegle studiował medycynę). W okresie I wojny światowej przebywał w Wiedniu. W 1916-1918 służył w armii austriackiej. Po powrocie do kraju, z małymi przerwami, mieszkał we Lwowie, pracował jako adwokat. Przez pewien czas piastował funkcję prezesa Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Stryju. Był członkiem egzekutywy Organizacji Syjonistycznej w Małopolsce, jako reprezentant jej radykalnego skrzydła. Uczestniczył w Światowych Kongresach Syjonistycznych (1922-1925, 1935). W 1922 i 1928 (z listy Bloku Mniejszości Narodowych, obejmując mandat w wyniku protestu wyborczego dopiero w 1930) został wybrany posłem na sejm RP. Był członkiem Koła Żydowskiego w Sejmie RP oraz sejmowych komisji: regulaminowej, petycyjnej (jako zastępca przewodniczącego) oraz administrcyjnej. Jako publicysta, debiutował w czasie studiów we Lwowie. W 1920-1923 był członkiem redakcji dziennika „Chwila”, następnie redagował tygodnik „Morgn” (1923-1930); dziennik „Nowe Słowo” (1931-1932); tyg. "Opinia" i „Nasza Opinia” (1932-1938). Prowadził rozległą działalność społeczną; m.in. był założycielem Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych w Stryju, prowadzącego szkołę zawodową. Opublikował kilka książek; m.in. Początki ruchu syjonistycznego w Galicji, poświęconą G. Zipperowi; Zagadnienia ustrojowe samorządu terytorialnego w Polsce (1929); Dokumenty fałszu. Prawda o tragedii żydostwa lwowskiego w listopadzie 1918 roku (1933); Legendy i fakty (1937).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem