Infeld Leopold

(1898 Kraków – 1968 Warszawa) – uczony, fizyk. Jego ojciec był właścicielem sklepu szewskiego. I. studiował na UJ u prof. Władysława Natansona (1916-1921) i w Berlinie (1923). Pracował na katedrach fizyki teoretycznej UJ (1921-1924) i UJK (od 1932; w 1934-1936 jako docent). Poza tym uczył fizyki w gimnazjach żydowskich: w Będzinie (1921-1922) oraz w gimnazjum Zofii Kaleckiej w Warszawie (1924-1930). Był zaangażowanym członkiem Związku Zawodowego Nauczycieli Szkół Żydowskich (1924-1930). W 1920 w Berlinie poznał Alberta Einsteina, z którym potem przez wiele lat utrzymywał kontakty, i grupę niemieckich marksistów. Do końca życia pozostał sympatykiem lewicy i ideałów komunistycznych. W 1936 opuścił kraj. Był docentem Institute of Advanced Study w Princeton (1936-1938) i profesorem uniwersytetu w Toronto. Jako zdeklarowany przeciwnik broni jądrowej, angażował się w sprawę obrony pokoju. Wygłaszane na ten temat w Kanadzie odczyty i odwiedzenie Polski (1949), sprowadziły nań nagonkę oraz pomówienia o kontakty z komunistami, jak również o sprzedaż tajemnic wojskowych. To przyspieszyło jego powrót do kraju, gdzie pracował na UW (od 1950) i równocześnie w Instytucie Fizyki PAN (od 1953). Należał do grona najwybitniejszych fizyków swych czasów. Był autorem przeszło 100 prac naukowych. Jego głównymi polami zainteresowań były: teoria względności (m.in. we współpracy z Einsteinem, do którego równań i wzorów wprowadził istotne elementy, w tym pewne uproszczenia), elektrodynamika (współtwórca nieliniowej elektrodynamiki Borna-Infelda), teoria pola, metody matematyczne fizyki i mechanika kwantowa. Napisał też kilka wspomnień o Einsteinie i książek popularyzujących naukę, wśród których szczególną popularnością cieszyła się wielokrotnie wznawiana Wybrańcy bogów (1950). I. był również współinicjatorem ruchu uczonych na rzecz pokoju Pugwash (1954). W Polsce działał także w Państwowej Radzie do spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem