Imber Naftali Herc

(1856 Złoczów, Galicja1909 Nowy Jork) – poeta hebrajski, twórca żydowskiego hymnu narodowego Ha-Tikwa (hebr., Nadzieja), jeden z pierwszych poetów żydowskiego odrodzenia narodowego; stryj Samuela Jakuba I. Był ciężko chory do siódmego roku życia, kiedy to rozpoczął tradycyjną edukację religijną, a następnie świecką. W wieku 10 lat napisał pierwszy wiersz. Podczas pobytu w Brodach poznał J. Schorra i A. Krochmala, dzięki którym stał się zwolennikiem haskali. Ortodoksi zmusili go do opuszczenia Galicji. I. odbył wędrówkę po Europie; w 1878 w Rumunii napisał wiersz Ha-Tikwa (w tym samym roku w Palestynie powstała kolonia żydowska pod nazwą Petach Tikwa), który stał się hymnem ruchu syjonistycznego, a potem hymnem Izraela. W 1882 w Konstantynopolu został sekretarzem sir Laurence'a Oliphanta; dzięki niemu w 1882-1887 przebywał w Palestynie. Będąc niebywale barwną postacią, nadal wiele podróżował (także do Indii). W 1892 osiadł w Nowym Jorku. Publikował swe utwory w czasopismach jidysz, hebrajskich i angielskich. Ożenił się z Amandą Katie, która dlań przeszła na judaizm. Wkrótce jednak rozwiedli się. Zmarł w nędzy jako alkoholik. Jego pierwszy tom wierszy Barkaj (hebr., Świt, Jerozolima 1886) zawierał m.in. tekst Ha-Tikwy (pierwotnie utwór ten nosił tytuł Tikwatenu = hebr., Nasza nadzieja). W 1900 brat poety, Szemarie I., wydał w Złoczowie kolejny tom poetycki I. Barkaj he-chadasz (hebr., Nowy świt), a w 1905 w Nowym Jorku ukazał się następny tom Barkaj ha-szliszi (hebr., Trzeci świt) oraz przekład na język hebrajski Rubaiyat of Omar Khayyam Edwarda Fitzgeralda, który ukazał się pt. Ha-Kos (hebr., Puchar). Wiersze I. nie były co prawda najwyższej literackiej próby, jednak dzięki zawartym w nich treściom, niektóre z nich zyskały wielką popularność. Po opanowaniu języka angielskiego, I. dokonywał przekładów swych utworów na ten język oraz współpracował z czasopismem „Jewish Standard” w Londynie. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych opublikował też kilka szkiców, poświęconych mistyce żydowskiej (m.in. The Mystery History of the Golden Calf i Klynote to Mystic Science) oraz literaturze talmudycznej (m.in. Education of the Talmud).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand