Iglów rodzina

jedna z najsławniejszych „dynastii” antykwariuszy żydowskich w Polsce, głównie dzięki usługom, oddanym polskim bibliotekom, uczonym i kolekcjonerom, czynna przede wszystkim we Lwowie. 1. Salomon (Załmen) I. (1813 Lwów – 1870 tamże) – antykwariusz, księgarz, wydawca; syn Dawida I., antykwariusza, prowadzącego domokrążny handel książkami, a od 1816 – stały antykwariat we Lwowie przy ul. Sykstuskiej. Salomon, ożeniwszy się, osiadł na Wołyniu. Skupował rzadkie druki i rękopisy na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, docierał też do innych dzielnic Polski. Pozostawał w kontaktach z właścicielami dużych księgozbiorów polskich (w tym z J.I. Kraszewskim, Biblioteką Kórnicką). Od lat 40. XIX w. czynny był także we Lwowie, dokąd powrócił na stałe w 1855, uchodząc przed represjami carskimi (za kontakty z polskim ruchem spiskowym). Jako dostawca książek był związany m.in. z Ossolineum, którego poparciu zawdzięczał otrzymanie koncesji na prowadzenie antykwariatu, przy którym zorganizował wypożyczalnię książek. Prowadził także działalność wydawniczą (opublikował ok. 24 pozycji, m.in. zainicjował serię pod nazwą Biblioteka Teatralna Lwowska). Antykwariuszami byli również stryjeczni bracia Salomona – Berł i Samuel I., oraz jeden z trzech synów Samuela – Mendel Eisig (Ajzyk). 2. Abraham Hersz I. (?-1895 Lwów) – syn Salomona. Wraz z braćmi – Muniszem, Józefem i Lejbem I. – kontynuował pracę ojca. Dzięki rozgałęzionej sieci pośredników oraz licznym podróżom po całym kraju, zdobywali wiele cennych druków i rękopisów, kupując niejednokrotnie całe biblioteki. W ten sposób wzbogaciły się znacznie zasoby wielu księgozbiorów prywatnych i dział polski Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. 3. Lejb (Lajb) I. (?-1917 Lwów)- syn Salomona; brat Abrahama Hersza I. Po śmierci brata, samodzielnie prowadził przedsiębiorstwo rodzinne, korzystając z pomocy trzech synów. Zaniechał prac wydawniczych ojca, rozwinął natomiast działalność antykwaryczną, stając się bardzo znaną osobistością w świecie polskich uczonych. Sprowadził m.in. dublety starych druków i publikacji emigracyjnych z Biblioteki w Raperswilu. Otworzył, kierowaną przez syna, Dawida I., filię swej firmy w Krakowie (1898). Wydał 5 katalogów antykwarycznych (1896-1910). 4. Zygmunt I. (?-1944 Lwów) – antykwariusz, wydawca; najbardziej znany z synów Lejba. Prowadził antykwariat we Lwowie. Powrócił także do działalności wydawniczej, również w sferze literatury naukowej. Ponadto publikował „Kwartalnik Antykwarski” (z. 1-5, 1929-1932) oraz „Przegląd Antykwarski” (z. 1-15, 1932-1938). Zginął z rąk Niemców. 5. Henryk I. (1907 Lwów – 1959) – syn Zygmunta. Początkowo pracował u ojca, a następnie wraz z bratem, Dawidem, prowadził własny antykwariat we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej ukrywał się w Warszawie pod przybranym nazwiskiem Karol Wiśniewski. Pod tymże nazwiskiem po wojnie prowadził antykwariat i wydawnictwo w Łodzi (1945-1949). Potem wyemigrował za granicę.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem