Hurwic Abraham ben Sabataj

(ok. 1540 Hořovice w Czechach – ok. 1600) – rabin; ojciec Izajasza ben Abrahama ha-Lewiego Horowica; uczeń M. Isserlesa. Był zdeklarowanym zwolennikiem racjonalizmu, a zwłaszcza Majmonidesa. Gdy zajął stanowisko rabina w Poznaniu, spotkał się tam z silną opozycją wobec swych poglądów. Ostatecznie został usunięty z zajmowanego urzędu, co skazało go na tułaczkę do końca życia. Pośród dzieł H., które ukazały się drukiem, należy wymienić przede wszystkim: Chesed Awraham (hebr., Łaska Abrahama, 1577; wyd. 2, uzupełnione 1602) – komentarz do dzieł Majmonidesa; rozprawę etyczną Brit Awraham (hebr., Przymierze Abrahama, 1578); komentarz talmudyczny Emek Bracha (hebr., Dolina Błogosławieństwa, 1597). Już po śmierci H. została też wydana jego autobiografia Jesz nochlin (hebr., Są spadkobiercy, 1615).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand