Hoszanot

(l.mn., od hebr. hosza-na = zbaw nas, prosimy [racz nas zbawić]; jid, hojszane) – 1. modlitwy odmawiane każdego dnia podczas święta Sukot, w czasie okrążeń (hak(k)afot), zwane tak, ponieważ często powtarza się w nich zwrot hosza-na (Hosanna), zaczerpnięty z Psalmu 118,25. W języku hebrajskim są to właściwie dwa wyrazy, ale utarł się zwyczaj wypowiadania ich łącznie. Żydzi aszkenazyjscy oraz sefardyjscy w Anglii, Holandii, Hiszpanii i Portugalii odmawiają h. po musaf, natomiast w tradycji sefardyjskiej w Izraelu, Syrii, Turcji, Egipcie odmawia się je w czasie szacharit, zaraz po Hal(l)elu. Modlitwy te głoszą chwałę Jerozolimy i Świątyni, mówią o przyszłości ludu izraelskiego i zbawieniu; stanowią błogosławieństwo płodów rolnych (Sukot przypada bowiem na jesieni, po zebraniu plonów). 2. H. to także nazwa gałązek wierzbowych, używanych w dniu Hoszana Raba (zob. też arawa). W czasach Świątyni tego dnia kapłani siedmiokrotnie okrążali ołtarz, trzymając w rękach gałązki wierzbowe, po czym uderzali nimi o ziemię, obok ołtarza. Obecnie również pod koniec obrzędu siedmiokrotnego okrążania bimy, witkami wierzbowymi uderza się o ziemię. Obrzęd ten symbolizuje przekonanie, że tak jak drzewo po stracie liści odradza się, dzięki deszczom zesłanym z niebios, tak i człowiek zawsze może zyskać nową siłę i moc, dzięki umocnieniu swej wiary i zawierzeniu Bożej Opatrzności.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem