Hoszaja (Oszaja) Raba

zw. Wielkim, albo Ojcem Miszny (hebr. Aw ha-Miszna) (II w. n.e.) – przedstawiciel pierwszego pokolenia amoraitów palestyńskich. Urodził się, wychował i kształcił w południowej Palestynie; był m.in. uczniem Chij(j)i ben Raba. Kiedy jeszcze był dzieckiem, jego ojciec opuścił rodzinę, by studiować Prawo. Po powrocie, miał w synu rozpoznać nieznajomego, z którym w czasie podróży dyskutował kwestie halachiczne. H. był członkiem rady Jehudy ha-Nasiego w Seforis, gdzie powierzono mu poświadczanie początku miesiąca księżycowego (Rosz Chodesz). Po śmierci Jehudy, założył własną akademię talmudyczną w Cezarei. Miano Ojca Miszny zapewnił mu zbiór barajtot, zw. Misznajot G(e)dolot (hebr., Wielkie Misznajot) oraz zręczność w komentowaniu ich. Zbiór ten cieszył się uznaniem zarówno w Palestynie, jak i w Babilonii. Rabi Ze(j)ra z trzeciego pokolenia amoraitów twierdził, że „Każda barajta, której nie nauczano w szkołach Chiji i Hoszaji jest nieautentyczna”. H. zdecydowanie się domagał, by obrzezanie przyszłego prozelity dokonywane było w obecności trzech rabinów. Jego uczniem był m.in. Jochanan ben Napacha.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand