Horowitz Edler von Samuel

(1836-1925 Lwów) – finansista, przemysłowiec i polityk galicyjski, ziemianin, zwolennik asymilacji Żydów, współtwórca lwowskiego ruchu Szomer Israel. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach, związanej z misnagdami. Jego pradziadek, Hirsz H., był rabinem we Frankfurcie n. Menem, zaś ojciec – Szyja Lejb H. należał do czołowych przeciwników chasydyzmu we Lwowie. Sam H. w swoim czasie był uważany za najbogatszego człowieka w Galicji. Od 1875 kierował jednym z największych banków lwowskich; działał w tamtejszej Izbie Przemysłowo-Handlowej (od 1906 do 1918 był jej prez.) i w zarządzie lwowskiej filii Fundacji barona Maurycego Hirscha (m.in. jako skarbnik Komitetu Wykonawczego). Założył kasę pożyczkową, która miała nieść pomoc kupcom żydowskim. Od 1883 zasiadał w Radzie Miejskiej Lwowa. Był członkiem władz lwowskiej gminy żydowskiej; w 1888-1903 – jej prezesem, a później wiceprezesem (do 1914). Zasiadał w prezydiach licznych instytucji kulturalnych i dobroczynnych. Hojnie wspierał różne instytucje żydowskie, m.in. Synagogę Postępową we Lwowie, oraz ofiarował swój księgozbiór powstałej w 1901 Bibliotece Gminy Żydowskiej we Lwowie. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Humanitarnego B'nei B'rith „Leopolis”. W 1896 otrzymał austriacki tytuł szlachecki. Po I wojnie światowej wycofał się z czynnego życia politycznego, poświęcając się nadal pracy charytatywnej (m.in. złożył znaczną sumę na zorganizowanie seminarium rabinackiego we Lwowie).

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem