Horowic (Horowitz, Hurwicz) Azriel (Ezriel) ben Dow ha-Lewi

zw. Żelazną Głową (jid. Ajzerner Kop = Tęga [dosł. Żelazna] Głowa) (?-1818 Lublin) – rabin w Kraśniku, a następnie w Lublinie, przeciwnik chasydyzmu. Pozostawił po sobie spuściznę w postaci nowel halachicznych. Wzmianki o nim znajdują się w zbiorach responsów współczesnych mu rabinów.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand