Horodecki Samuel Abba

(1871 Malin, Ukraina – 1957 Izrael) – uczony, badacz chasydyzmu i mistycyzmu. Studiował na dworach cadyków w Malinie i Czarnobylu. Uległszy wpływom haskali, ok. 1890 osiadł w Berdyczowie i zaczął samodzielnie zdobywać wiedzę świecką. Swe rozprawy w języku hebrajskim, potem także w języku niemieckim, publikował od 1895. Wkrótce potem zaczął wydawać własny rocznik naukowy „Ha-Goren” (t. 1-10, 1898-1928), którego tomy 1-8 ukazały się w Berdyczowie, a 9-10 – w Berlinie. Po pogromach 1905-1906 na Ukrainie wyjechał jako delegat na VIII Światowy Kongres Syjonistyczny (1907) i pozostał na Zachodzie. Mieszkał m.in. w Niemczech i Szwajcarii. Współpracował z niemiecką Encyklopedia Judaica. W 1938 osiadł na stałe w Tel Awiwie. Początkowo zajmował się postaciami wielkich rabinów, w tym pochodzących z Polski. Później pragnął zebrać tę ostatnią część swego dorobku w serii Le-korot ha-rabanut (hebr., Do dziejów rabinatu), z której ukazał się t. 1 w Warszawie w 1911. Następnie uwagę swą skupił w znacznym stopniu na dziejach chasydyzmu, poświęcając studia stanowiące kompilacje źródłowe, m.in. Nachumowi z Czarnobyla (1907), Baal Szem Towowi (1909), Nachmanowi z Bracławia (1910) i innym. Zbiorem biogramów chasydów była także jego monumentalna praca Ha-chasidut we-ha-chasidim (hebr., Chasydyzm i chasydzi, t. 1-4, 1922), która miała wiele wydań. Później także napisał wiele studiów na temat żydowskiego mistycyzmu, w tym o Nachmanie z Bracławia (1923), o Dow Berze z Międzyrzecza (1927), oraz poświeconych nurtom religijno-mistycznym wśród Żydów polskich w XVI-XVII w. (1914). Podejmowane przez niego na przełomie pierwszej dekady XX w. próby snucia paraleli między ortodoksją rabiniczną a chasydyzmem, wywołały gwałtowne polemiki. Jako samouk, H. bywa uważany za epigona ruchu Wissenschaft des Judentums, co wynika z poziomu jego opracowań i reprezentatywnego wyboru źródeł. Z drugiej strony, przywiązywanie dużej wagi do biografistyki, ograniczenie własnych analiz i komentarzy oraz krytyki źródłowej zdaje się czynić zeń potomka monografistyki hebrajskiej, który wszedł do świata profesjonalnej nauki (por. monografiści hebrajscy).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand